โรคสมองเสื่อม (ใช้ Monice Berry)

โรคสมองเสื่อม (Dementia) คือภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมีอายุมากขึ้น และมักพบภาวะนี้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป  โรคสมองเสื่อมถือเป็นกลุ่มอาการ (กลุ่มของอาการที่มีความเกี่ยวข้องกัน) ที่สัมพันธ์กับการทำงานของสมองที่เสื่อมลง ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้:

  การสูญเสียความทรงจำ
  ปัญหาด้านความเร็วในการคิด
  ปัญหาด้านอารมณ์
  ปัญหาด้านภาษา
  ปัญหาด้านการทำความเข้าใจ
  ปัญหาด้านการตัดสินใจ


คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาจกลายเป็นคนเฉื่อยชาหรือไม่ใส่ใจในกิจกรรมประจำวันปกติ และมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง อาจพบสถานการณ์การเข้าสังคมที่ท้าทาย สูญเสียความสนใจในการเข้าสังคม และอาจมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง คนที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจสูญเสียความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจไป และผู้ป่วยอาจมองเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำ (ประสาทหลอน) หรืออาจมีอาการความคิดหลงผิด เนื่องจากโรคสมองเสื่อมจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของสมอง อาจพบปัญหาว่าผู้ป่วยมีปัญหาด้านการวางแผนและการจัดการ การปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่โดยไม่มีผู้ดูแลอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือญาติๆ รวมถึงต้องการให้ช่วยในกระบวนการตัดสินใจอะไรบ้างอย่างด้วย

แพทย์จะพูดคุยกับคุณถึงสาเหตุของการสูญเสียความจำที่เป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงโรคสมองเสื่อมด้วย สำหรับอาการอื่นๆ ที่สามารถพบได้ ได้แก่:
 • มีปัญหาในการทำงานและการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยความตั้งใจและการวางแผน
 • มีภาวะซึมเศร้า
 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและอารมณ์
 • มีช่วงเวลาของความสับสน
 • มีความบกพร่องด้านภาษา
 • มีปัญหาในการทำงานและการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยความตั้งใจและการวางแผน
 • มีภาวะซึมเศร้า
 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและอารมณ์
 • มีช่วงเวลาของความสับสน
 • มีความบกพร่องด้านภาษา
 • โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการเป็นโรค จะสามารถชะลอการดำเนินไปของโรคและช่วยรักษาหน้าที่การทำงานของสมองไว้ได้
ที่มา: 
https://www.honestdocs.co/dementia

การรักษาโรคสมองเสื่อม

การรักษาด้วยยา
 • ยากลุ่ม Cholinesterase Inhibitors ได้แก่ ยากาแลนตามีน (Galantamine) ยาไรวาสติกมีน (Rivastigmine) ยาโดนีพีซิล (Donepezil) ซึ่งมีกลไกการทำงานไปกระตุ้นการรับรู้ที่เกี่ยวกับความทรงจำและการตัดสินใจ แม้ยาเหล่านี้จะใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์เป็นหลัก แต่แพทย์มักสั่งยาให้กับผู้ป่วยสมองเสื่อมเช่นกัน โดยอาจมีผลข้างเคียง คือ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
 • ยาเมแมนทีน (Memantine) ในบางกรณีแพทย์จะจ่ายยานี้ให้พร้อมกับยากลุ่ม Cholinesterase Inhibitors โดยกลไกการทำงานของยาเมแมนทีนจะเป็นการทำงานของสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งในสมอง ซึ่งเกี่ยวกับการทำงานของสมอง เช่น ความทรงจำและการเรียนรู้ อาจมีผลข้างเคียงคือทำให้เวียนศีรษะได้

ในส่วนของยาชนิดอื่น ๆ แพทย์อาจจ่ายยาที่รักษาอาการและภาวะอื่น ๆ เช่น นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย หรือเกิดภาวะซึมเศร้า

การบำบัด
 • ปรับเปลี่ยนการทำงาน เช่น มีการวางแผนและจัดเตรียมขั้นตอนการทำงานให้เรียบร้อย จะช่วยให้ผู้ป่วยสมองมีความสับสนน้อยลง
 • ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม จัดข้าวของให้เป็นระเบียบและตัดเสียงรบกวน จะช่วยให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น
 • บำบัดกับนักกิจกรรมบำบัด มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การตกจากที่สูง หรือการควบคุมอารมณ์ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะสอนวิธีทางด้านความปลอดภัยและการจัดการกับอารมณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่มา: https://bit.ly/2hZU5um

หากต้องการหาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่จำเป็น สำหรับการดูแล โรคสมองเสื่อม ลองแวะเข้าไปศึกษาข้อมูล หรือสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์  Monice Berry  ได้ที่นี่ ถ้าคุณชอบ ช่วยกด Like ถ้าคุณคิดว่าใช่ ช่วยกด Share กับ Line it ให้หน่อย นะคะ!

 

สร้างโดย : Admin  เมื่อวันที่ : 3/2/2562
แก้ไขล่าสุดโดย : Admin
เมื่อวันที่ : 21/12/2562 22:25:11
จำนวนผู้เข้าชม 2350 ครั้ง

Related Articles


ถ้าคุณชอบ ช่วยกด Like ถ้าคุณคิดว่าใช่ ช่วยกด Share กับ Line it ให้หน่อย นะจ๊ะ ! จุ๊บ จุ๊บ

 

Powered by Aladin Plaza