สวัสดีครับท่านลูกค้าย ทางบริษัท CCI ได้กำหนดรูปแบบวิธีการในการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ดังนี้

1 การสมัครเป็นสมาชิก เพื่อซื้อสินค้า ในราคาสมาชิก (ใช้ สำเนาบัตรประชาชน+ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว)


1 จัดเตรียม สำเนาเอกสาร บัตรประชาชน (กรณีที่สมัครสมาชิก) หรือ รูปถ่ายที่ เห็นทั้งหน้าตัวเอง และรูปบัตรประชาชน ที่เห็นข้อมูลในบัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้ ไม่กลับหน้าหลังยย (กรณี สมัครเป็นตัวแทน) โดยขีดคร่อมและเขียนว่า"ใช้สำหรับสมัครสมาชิก CCI เท่านั้น" ดังตัวอย่างข้างล่าง
2 ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูล พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อ และส่งให้ตัวแทน หรือผู้แนะนำย ย 
ยย 3 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ของผู้สมัคร ให้ตัวแทน หรือผู้แนะนำทราบ

ย  4 คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อ ส่งรูปเอกสาร และข้อมูลที่เตรียมไว้ย  ตามข้อ 1-3 ให้กับตัวแทนจำหน่ายย  ย เพื่อให้ทางให้ตัวแทนจำหน่าย กรอกข้อมูลตามเอกสารของท่าน เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก ของบริษัท CCI ตามฟอร์มใบสมัครออนไลน์ และตัวแทน หรือผู้แนะนำ จะส่งเอกสาร ตาม ข้อ 1-2 ของท่านให้ทางบริษัท CCI ดำเนินการต่อไป


ทางตัวแทนจำหน่าย จะเป็นผู้กรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ม การสมัครสมาชิก บนเว็บบริษัท CCIเมื่อตัวแทนได้รับเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และใบสมัครเรียบร้อยแล้วย  ระบบสมัครสมาชิกของบริษัท CCI จะตอบยืนยันการรับสมัครสมาชิก โดย แสดงบนหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ ว่า ได้ สมัครสมาชิกให้ เรียบร้อยแล้ว และ แจ้ง รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือ สมัครสมาชิกให้กับผู้อื่น ดังรูปข้างล่างย  และแจ้งเว็บลิงก์ ที่จะเข้าไประบบ หลังบ้าน ที่ www.cciofficial.comยยยยยยยย  แล้วไปที่เมนู เช็คสายงาน เพื่อดูว่า มีข้อมูลสมาชิกใหม่ ในระบบหรือไม่

ย 
หมายเหตุ :ย 1 ทางร้าน จะ ดำเนินการกรอกข้อมูลตามที่ ปรากฏใน สำเนาบัตรประชาชน และ ใบสมัครสมาชิกย  ของท่าน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ของผู้สมัคร ในแบบฟอร์ม การสมัครสมาชิกแบบออนไลน์ ของบริษัท CCIย  เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ทาง ร้านจะแจ้งหมายเลขสมาชิก ของท่าน ที่ขึ้นต้นด้วย THxxxxxxx ให้ท่านทราบ เพือเก็บไว้ใช้ในการอ้างถึงทุกครั้งที่ท่านสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ ราคาสมาชิกย  หากท่านไม่แจ้ง รหัสสมาชิกของท่าน ตอนที่สั่งซื้อสินค้า ระบบการสั่งซื้อของบริษัท CCI จะใช้ราคาขายปลีกหรือราคาเต็ม ในการคำนวณค่าสินค้า ดังนั้น กรุณาเก็บรหัสสมาชิกและแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งที่สั่งซื้อ
ยย 
2 รหัสสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้รับหลังจากสมัครสมาชิก ตามภาพข้างบน จะไม่สามารถนำไปใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ หลังบ้านของบริษัท CCI ได้ เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกธรรมดา รหัสสมาชิก มีไว้ให้ท่านใช้สำหรับแจ้งผู้ขายเวลาสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้ระบบนำไปใช้ในการคำนวณเงินที่ต้องชำระ โดยใช้ราคาสมาชิก หากไม่แจ้ง ทางระบบ หรือผู้ขายก็จะใช้ ราคาปกติในการคิดเงิน
3 สำหรับท่านที่สมัคร เป็นสมาชิกแล้ว สามารถ สั่งซื้อสินค้า ด้วยตนเอง โดยโทร หรือ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ Cashier ของ บริษัท CCI ทาง Line : @ccicashierย ย ตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองย  ย ดังนี้
3.1 เฉพาะสมาชิก CCI สามารถสั่งซื้อสินค้าย โดยโทรสั่งซื้อที่แผนก Cashierย  หรือ Line ไปที่ Line IDยย  @ccicashierย  ย แล้วแจ้ง รหัส สมาชิก , รายการและจำนวนสินค้า , ที่อยู่จัดส่ง และ ขอทราบ ยอดโอนย  ย ค่าสินค้า และค่าจัดส่งย  ย จาก ทาง เจ้าหน้าที่ Cashier
3.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ Cashier แจ้งยอดโอนมาให้แล้ว ก็ โอนชำระค่าสินค้าให้กับทางบริษัท ตาม เลขที่บัญชี ด้านล่างยย  ย แล้วส่ง Slip การโอนเงิน กลับไปให้ เจ้าหน้าที่ Cashierย ย 
3.3ย  ทางเจ้าหน้าที่ Cashier ก็จะส่งใบเสร็จกลับมาให้ทาง Lineยย  ย เพื่อให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปย ย 
3.4 หลังจากนั้น ก็รอรับสินค้า จากทางบริษัท ซึ่ง หากอยู่ใน กทม. และปริมณฑลจะได้รับสินค้า ประมาณ 1 - 2 วัน ถ้า เป็นต่างจังหวัด ประมาณ 2 -3 วัน ท่านสามารถขอหมายเลข Tracking เพื่อติดตาม พัสดุ ได้ ในช่วง ตอนเย็น หรือเช้าวันรุ่งขึ้นย 


เบอร์ และ ลายน์ สำหรับ ติดต่อสั่งซื้อสินค้า (0900 - 1700) แนะนำยย  ย  สั่งผ่านแผนกแคชเชียร์ ง่ายที่สุด

เลขที่บัญชี ของบริษัท สำหรับโอนชำระค่าสินค้าย 
สำหรับ ท่านที่ต้องการซื้อสินค้าในราคาปกติยย  หรือ สมาชิกที่ ไม่สะดวก ที่จะสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเอง ท่านสามารถ เลือกรายการสินค้า และโทรแจ้ง ผู้ขาย หรือติดต่อทาง Lineย  ย OAย  ย เพื่อให้ผู้ขายดำเนินการให้ท่านต่อไปย 
2 การสมัครเป็นนักธุรกิจ(ตัวแทนจำหน่าย)(ใช้รูป ที่ตัวเองยืนถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ให้เห็นข้อมูลในบัตรที่อ่านได้ไม่กลับข้าง +สำเนาสมุดธนาคาร เพื่อใช้รับรายได้จากบริษัท + เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ยย 

1 จัดเตรียมรูปถ่ายตัวเองกับบัตรประชาชน ที่สามารถมองเห็นตัวหนังสือหรือข้อความบนบัตรประชาชน ที่ ไม่กลับด้าน และมองเห็นอ่านได้ชัด ดังตัวอย่างย 

2 จัดเตรียม หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้สมัคร เป็นเจ้าของบัญชีย  ย และถ่ายรูป

ย 
3 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ของผู้สมัครยย  ย  ย  ให้ตัวแทน หรือผู้แนะนำทราบ
4 คลิ๊กที่นี่ย ย เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อ ส่งรูปถ่ายตัวเองคู่กับบัตรย  และข้อมูลที่เตรียมไว้ยย  ตามข้อ 1-3 ให้กับตัวแทนจำหน่ายยย  เพื่อให้ทางให้ตัวแทนจำหน่าย กรอกข้อมูลตามเอกสารของท่าน เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก ของบริษัท CCI ตามฟอร์มใบสมัครออนไลน์ (เลือกเมนูสมัครนักธุรกิจ) และตัวแทน หรือผู้แนะนำ จะส่งเอกสาร ตาม ข้อ 1-2 ของท่านให้ทางบริษัท CCI ดำเนินการต่อไปย 

เมื่อตัวแทนได้กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกแบบนักธุรกิจ ในระบบของบริษัท CCIย  ครบถ้วนถูกต้องแล้วย  ย ระบบฯ จะตอบยืนยันการรับสมัครสมาชิกแบบนักธุรกิจย  ย โดย แสดงบนหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ ว่า ได้ สมัครสมาชิกให้ เรียบร้อยแล้ว และ แจ้ง รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือ สมัครสมาชิกให้กับผู้อื่น และแจ้งเว็บลิงก์ ที่จะเข้าไประบบ หลังบ้านย  ที่ www.cciofficial.comย  ย เช่นเดียวกับการสมัครสมาชิกแบบแรก แต่ ในกรณีนี้ ลูกค้า หรือผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถเข้าไปที่เว็บหลังบ้าน และ ใช้ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ยย 
ย 
สำหรับท่านที่สนใจร่วมทำธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ของ CCIย  ย ท่านสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ตัวแทนจำหน่าย ตาม ที่อยู่ติดต่อ หรือทาง Line OA ด้านล่างนี้ย 

ติดต่อเรา
มาสร้างรายได้เสริมกันเถอะสนใจสมัครเป็นตัวแทน?

ติดต่อเรา
MLM ID : TH5513856สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือ
ตัวแทนจำหน่าย
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ สุรชัย ศรีวิโรจน์
Line ID : @927tcpzd


LINE OA Link :
https://lin.ee/gsGSAo7

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

URL ของร้านนี้

ชำระเงินได้ที่ชื่อบัญชี พล.อ.ต.สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลรามอินทรา
เลขที่บัญชี 0263215435
สถิติการเข้าชมร้าน
 
แนะนำโรงงานผู้ผลิต
ขมิ้นชันไทย ชนะการประกวด
ติตาม พัสดุ Kerry
คลิ๊กที่รูปแล้วป้อนรหัส Tracking No.