ขอรหัสผ่านใหม่ (Forget Password)
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรุณากรอก username และ email ของท่านตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ลงในช่อง User Name และ Email ให้ถูกต้อง
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิ๊กที่ปุ่ม ขอรหัสผ่านใหม่
3. ระบบจะทำการตรวจสอบว่า Username และ email ที่ท่านกรอก ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องตรงกัน ระบบจะทำการสร้าง รหัสผ่านใหม่ และส่งไปให้ท่านทางอีเมล์
4. เช็ค เมล์ และ นำรหัสผ่าน(Password)ใหม่ในเมล์ มา Login 5 หลังจากที่ทำการ login ได้แล้ว ท่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านกลับเป็นรหัสเดิม หรือตั้งรหัสใหม่ได้ตามต้องการ โดยเข้าไปที่เมนู แก้ไขรหัสผ่าน
Username :
E-mail :