สิทธิของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค

"ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค มีสิทธิคืนสินค้าของทุกร้านได้ภายใน 7 วัน และ ทางห้างอลาดินพลาซ่า จะคืนเงืนให้ผู้บริโภคภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสินค้าคืน"

(1) เงื่อนไขการรับประกัน

      
เมื่อลูกค้า ได้ เซ็นต์ รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้าแล้ว  ลูกค้า จะต้อง ตรวจสอบ สภาพสินค้า และ ความครบถ้วนของ สินค้า และ สิ่ง ที่ส่งมาด้วยว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  หากครบถ้วนถูกต้อง ลูกค้า จะต้องแจ้งผล การตรวจรับ ผ่านทางเมล์ ที่ผู้ขาย ได้จัดส่งไปยังผู้ซื้อ กลับมายังผู้ขาย ภายใน 7 วัน หากผู้ซื้อไม่แจ้งผล การตรวจรับ กลับมายังผู้ขาย ภายใน 7 วัน จะถือว่า ลูกค้า หรือผู้ซื้อ ยอมรับว่า สินค้า อยู่ในสภาพดี ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม รายละเอียดสินค้า ที่ทางร้าน ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ 

(2) การรับประกันความเสียหาย
     
ในกรณี ที่ ลูกค้าได้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า และพบว่า สินค้าที่ได้รับ ชำรุดเสียหาย หรือไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ ให้ลูกค้า ถ่ายรูป ความชำรุดเสียหาย หรือ ถ่ายรูปจำนวนสินค้า ที่ มีอยู่ในภาชนะ บรรจุ  หีบห่อ  และ เขียน บรรยาย ความชำรุดเสียหาย พร้อมแนบรูปถ่าย  ส่งมาทางไลน์ ของผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ ของแต่ละร้านตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บ ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บ สินค้า และ ส่วนประกอบที่ส่งมารวมทั้งกล่องที่บรรจุ ให้ ครบถ้วน เพื่อส่งกลับ มายังผู้ขาย โดยผู้ซื้อต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งกลับเอง 

***สินค้าที่จะส่งเคลม ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้าเองจนสินค้าเสียหาย***

หมายเหตุ

ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
3. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
4. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าซ้ำกับสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ลูกค้าต้องแนบหลักฐานการสั่งซื้อ มาพร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยส่งกลับมายัง  มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

ห้างอลาดินพลาซ่า
www.aladinplaza.com
5 ซอยรามอินทรา 19 แยกขวา 18 ถ.รามอินทรา
ต.อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กทม. 10220 

หมายเหตุ
• การคืนสินค้าทางไปรษณีย์ ให้แนบใบเสร็จพร้อมสินค้า จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว) เพื่อยืนยันสถานการณ์การคืนสินค้า
• การส่งคืนสินค้ากลับให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
• ทางห้างอลาดิน พลาซ่า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
• กรณีสินค้าที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าหมด ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ารายการอื่นแทนในราคาเดียวกัน หรือจะคืนสินค้าก็ได้  ทางร้านยินดีโอนเงินคืนให้เต็มจำนวน หลังจากได้รับสินค้านั้นส่งคืนกลับมาแล้ว 


  (3) บริการหลังการขาย
     
ผู้ขาย ยินดี เป็นสื่อกลาง ในการประสานงาน ในการส่งของกลับไปยังผู้ผลิตสินค้า โดยผู้ขาย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า ที่ชำรุดเอง และเร่งรัดติดตาม ผู้ผลิต หรือเจ้าของสินค้า ให้รีบการดำเนินการ เปลี่ยน สินค้า และส่งคืนให้ลูกค้า โดยเร็วที่สุด 

(4) การรับประกันคุณภาพ

     
ผู้ขาย ขอรับรองว่า สินค้า ที่นำมาจำหน่าย เป็นสินค้าดี มีคุณภาพจากผู้ผลิต ที่ ได้ผ่านการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิต ตามมาตรฐานการผลิตสินค้า  หากสินค้าชำรุด หรือมีคุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ที่ได้ประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์  ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค มีสิทธิคืนสินค้าของทุกร้านได้ภายใน 7 วัน และ ทางห้างอลาดินพลาซ่า จะคืนเงืนให้ผู้บริโภคภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสินค้าคืน คุณไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ ! กรุณา login หรือ สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ ราคาสำหรับสมาชิก หรือราคา Promotion จากทางร้านค่ะ
ห้องประชุม Zoom เชิญทางนี้คลิ๊กที่รูปข้างบนเพื่อ  เข้าห้อง Zoom
Meeting ID: 3674314292

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าห้องประชุม

ติดต่อเรา

Dealer ID : 2097 (System Admin)

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ Webmaster
Member ID : 2097
Line ID : @ukn8881v

LINE OA Link :
https://lin.ee/lvJIJNA

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

ลิงค์ของเว็บนี้

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร SCB
สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา
เลขที่บัญชี 2922145027