สวัสดีครับ ท่านลูกค้า และสมาชิก

สำหรับลูกค้า ที่ต้องการ สมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาสมาชิก  หรือต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่านจะต้องจัดเตรียม ข้อมูล และเอกสาร สำหรับใช้ในการสมัครสมาชิกดังนี้

    1 จัดเตรียม สำเนาเอกสาร บัตรประชาชน โดยขีดคร่อมและเขียนว่า"ใช้สำหรับสมัครสมาชิกฺ BNN Direct  เท่านั้น" และถ่ายรูป
 


 
  2 จัดเตรียม หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อผู้สมัคร เป็นเจ้าของบัญชี   และถ่ายรูป

 

   
    3 หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ของผู้สมัคร
   
    4 ส่งรูปถ่ายของ บัตรประชาชน และ หน้า Book Bank 
และข้อมูลเบอร์มือถือ ของท่าน หรือของผู้สมัคร ที่เตรียมไว้   ตามข้อ 1-3 ให้กับตัวแทนจำหน่าย  เพื่อให้ทางให้ตัวแทนจำหน่าย นำข้อมูลจากบัตรประชาชน และ หน้า บุ๊คแบงก์  ไปกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ของบริษัท BNN Direct  พร้อมทั้ง Upload เอกสาร ตาม ข้อ 1-2 ของท่านให้ทางบริษัท BNN DIRECT ดำเนินการต่อไป  

คลิ๊กที่นี่ เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อ ขอทราบ ราคาสมาชิก หรือเพื่อ ส่งเอกสาร ตามข้อ 1 - 2  ผ่านทาง Line หรือ Line OA ของตัวแทนจำหน่าย โดยทางตัวแทนจำหน่าย จะเป็นผู้กรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ม สมัครสมาชิกออนไลน์ บนเว็บบริษัท BNN Direct ให้ต่อไป 
   
     5  เลือก Package ที่ต้องการ สมัครสมาชิก  และสั่งซื้อสินค้า 

         ผู้สมัครสมาชิกใหม่ สามารถเลือกซื้อสินค้า เริ่มต้นตั้งแต่ 20 PV (ซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิก)  หรือเลือกซื้อสินค้า เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย ในแต่ละระดับของ แผนการตลาด หรือแผนการแบ่งจ่ายผลประโยชน์  โดยเลือก Package การสมัครสมาชิกใหม่  ตามขนาดของแผนธุรกิจ  (S,M,L,XL,XXL) ตามตารางดังรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้


 
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูวิดีโอแผนการตลาด หรือแผนธุรกิจตามตารางข้างบน 
ผู้สมัครสมาชิกใหม่ สามารถเลือกสมัครสมาชิก และ ซื้อสินค้า ได้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1  สมัครสมาชิกเพื่อซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิก 

             เป็นการสมัครสมาชิกพร้อมซื้อสินค้า เริ่มต้นตั้งแต่ 200 - 400 บาท (20 PV) มีค่าส่ง 50 บาท (เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ท่านจะสามารถใช้ Username และ Password ที่ได้รับในการเข้าดูราคาสินค้าแต่ละรายการ) และสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิก  โดยตรงจากทางบริษัท ได้เอง เพียงแจ้งรหัสสมาชิกของท่านให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

แบบที่ 2 สมัครสมาชิกและซื้อสินค้า เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

            เป็นการสมัครสมาชิกและซื้อสินค้า ไปเพื่อใช้เอง หรือจำหน่าย   ท่านจะต้องสมัครสมาชิกและเลือกซื้อสินค้า  Package การสมัครสมาชิกใหม่  ตามขนาดของแผนการตลาด หรือแผนธุรกิจ (S,M,L,XL,XXL) ตามตารางดังรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซื้อ แพ็คเกจ  S    : ซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท  ค่าส่ง 90 บาท 
ซื้อ แพ็คเกจ  M   : ซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า  5,000 บาท  ค่าส่ง ฟรี 
ซื้อ แพ็คเกจ   L   : ซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ค่าส่ง ฟรี 
ซื้อ แพ็คเกจ XL   : ซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ค่าส่ง ฟรี
ซื้อ แพ็คเกจ XXL : ซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ค่าส่ง ฟรี

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดู แผนการตลาด หรือผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับ  

  6  ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า ตาม Package ที่เลือก ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 

เมื่อท่านตัดสินใจแล้ว ว่า จะสมัครสมาชิกแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 และเลือกรายการสินค้า พร้อมกับจำนวน ที่ท่านต้องการ แล้ว ทางตัวแทนจำหน่ายจะแจ้งยอดรวม ค่าสินค้า บวกค่าขนส่ง ให้ท่านทราบ และแจ้งให้ลูกค้า โอนยอดเงิน ทั้งหมด เพื่อนำไปสั่งซื้อสินค้า ให้กับท่าน ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 วิธี คือ 

     6.1 ลูกค้าชำระค่าสินค้า โดยตรงไปยังบริษัท BNN  มีขั้นตอนดังนี้ 
          6.1.1 ชำระค่าสินค้า โดยตรง ให้กับบริษัท BNN Direct  โดยโอนเงินไปที่ บัญชี

บจก. บีเอ็นเอ็น อินโนเวชั่น

ธนาคารทหารไทย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 253-7-00800-1

หรือ
ธนาคาร ทหารไทย ธนชาติ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-2-47558-3
       
          6.1.2. ชำระค่าสินค้า ให้บริษัท ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย โดย  คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระค่าสินค้า 
 
สรุป ทั้ง 2 วิธี ท่านจะต้อง ส่งสลิปการโอนเงิน เพื่อนำไปใช้อ้างอิงว่าท่่านได้ชำระเงินครบถ้วนถูกต้อง  

7 ขั้นตอนการโอนเงินเข้า Wallet  (หน้าที่ของ ตัวแทนจำหน่าย)
   7.1 กรณี ลูกค้า โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท BNN Direct 
         ตัวแทนจำหน่ายจะติดต่อ เจ้าหน้าที่ บริษัท ทาง ลายน์ @BNN Company เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบว่า ลูกค้า ได้ โอนเงิน เข้าบัญชีบริษัท เพื่อสั่งซื้อสินค้า กับตัวแทนจำหน่าย โดยตัวแทนจำหน่าย จะส่ง Slip การโอน ที่ ได้รับจากลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยัน และ แจ้งรหัสสมาชิกของตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท โอนเงิน เข้า e - Wallet ของตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายมีเงินใน e - wallet เพื่อจะได้สามารถสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าได้ 
 
   7.2 กรณีลูกค้า โอนเงินเข้าบัญชี ของตัวแทนจำหน่าย 
            เมื่อตัวแทนจำหน่ายได้รับเงินชำระค่าสินค้า จากลูกค้า ทางตัวแทนจำหน่าย จะ ไปที่ www.bnnsystem.com เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ หลังบ้าน เพื่อเข้าไปเติมเงิน เข้า e - wallet  และสมัครสมาชิก และะสั่งซื้อสินค้า ให้คนใหม่ที่สมัคร ตามขั้นตอนดังนี้ 
            7.2.1 ไปที่ เมนู เติมเงิน แล้วคลิ๊กที่เมนู เติมเงิน
                จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
            7.2.2  
หลังจากนั้น ให้พิมพ์ จำนวนเงินค่าสินค้า+ค่าจัดสง(ถ้ามี)ลงในช่อง จำนวนเงิน แล้วกดปุ่ม เติมเงิน 
           ระบบจะแสดง รูป QR Code สำหรับ Scan โอนเงินดังรูป (แต่ละคน แต่ละครั้งว จะไม่เหมือนกัน)
 
ให้ท่าน Cap รูป QR Code ที่ ได้ เก็บไว้ในเครื่องมือถือ หรือหากทำด้วย เครื่อง Note Book หรือ PC ก็ ให้ เปิดหน้าที่มีรูป QR Code ค้างไว้ 
      7.2.3 Scan  QR เพือโอนเงิน จากบัญชีเรา ไปยัง e -Wallet 
               เปิด App ของธนาคารที่มีเงิน ไม่น้อยกว่า เงิน ค่าสินค้า +ค่าโอน ที่ลูกค้าโอนมาให้เรา แล้วไปที่ เมนู แสกนบิล/ QR ชำระเงิน  หรือ QR จ่ายเงิน  หลังจากนั้น ก็ Scan  หรือเลือรูป QR ที่ ทำรายการไว้  และระบบก็จะทำการ โอนเงินจากบัญชีของเรา ไปยังบัญชี e - wallet ตามรายละเอียดใน QR Code  
ถ้าการเติมเงิน จากบัญชี ธนาคาร ของเรา ไปยัง บัญชี e wallet ทำได้สำเร็จ  ระบบจะแสดง แสดงให้เห็น รายละเอียดการเติมเงิน ในหน้าจอ ดังรูป 

 ถึงจุดนี้ ท่านก็มีเงินใน e - Wallet และพร้อม ที่จะ ทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้าได้แล้ว อย่าลืม Cap Slip การโอนเงิน จากบัญชี ธนาคารของเรา ไปยังบัญชี e - Wallrt เก็บไว้ด้วยนะครับ 

8 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและ สั่งซื้อสินค้า (หน้าที่ของการตัวแทนจำหน่าย)
    8.1 ขั้นตอนการวางแผน และวางผัง 
           
เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากบัตรประชาชน และ Book Bank และเบอร์โทร ของผู้สมัคร รวมทั้งการวางแผนผัง  ไบนารี ว่า จะให้ผู้สมัคร อยู่ ฝั่งไหน ใครเป็นผู้แนะนำ ใครเป็น Upline โดยให้เข้าดู ที่เมนู ผังไบนารี ของตนเอง ดังรูป
 
การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 
           
ตัวแทนจำหน่าย จะนำข้อมูลในบัตรประชาชน และ  หน้า BookฺBank ของผู้สมัคร มากรอก 
 
แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทาง  Line: @bnn.company   หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์  https://lin.ee/97Ltw47   ทราบ ว่าเป็นคำสั่งซื้อของใคร และ ตัวแทนท่านใดเป็นผู้แนะนำ เนื่องจากในการสมัครสมาชิก ทางตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำจะต้องนำเอกสารการสมัครสมาชิก ของลูกค้า ไปกรอกข้อมูลในระบบสมัครสมาชิกใหม่ และทำการจ่ายชำระค่าสินค้า ไปในคราวเดียว 
           6.1.2. ชำระค่าสินค้า กับทางตัวแทนจำหน่าย
                    

           ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทราบวิธีการขั้นตอน  หรือทำไม่เป็น ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าตามข้อ 6.1.1 ไปยังบริษัท แล้ว ให้ลูกค้า ส่ง Slip การชำระค่าสินค้า มายัง ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ ตัวแทนจำหน่าย นำข้อมูลการสมัครของลูกค้า และ Slip ไปใชในการสมัครสมาชิก ให้กับลูกค้า และแจ้งผลรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้ลูกค้าทราบ (ลิงก์เข้าระบบหลังบ้าน เพื่อสมัครสมาชิก หรือสั่งซื้อสินค้า , Username หรือรหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน Password)หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว 
            ในส่วนของทางบริษัท BNN เมื่อได้รับค่าสินค้าจากสมาชิก ก็จะดำเนินการจัดส่งสินค้า ไปตาม ที่อยู่จัดส่งสินค้าของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า  และสมัครเป็นสมาชิก ซึงโดยปกติ จะใช้เวลา ประมาณ 2 -3 วัน โดยประมาณ ท่านจึงจะได้รับสินค้า 
 
   หากท่านสนใจ กรุณาสอบถามรายละเอียดจาก เจ้าของร้านนี้ หรือจากผู้ที่แนะนำท่าน โดยคลิ๊กที่ เมนู ติดต่อเรา

 

ขอบคุณที่ท่าน มอบความไว้วางใจให้เรา ได้มีโอกาสรับใช้ท่าน 
 


คุณไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ ! กรุณา login หรือ สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ ราคาสำหรับสมาชิก หรือราคา Promotion จากทางร้านค่ะ
Introductionคลิ๊กที่รูปข้างบนเพื่อ  เข้าห้อง Zoom
Meeting ID: 3674314292

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าห้องประชุม

ติดต่อเรา

MLM ID : 2607
Dealer ID : 5556 (ผู้ดูแลร้านค้า)
สนใจสมัครเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ webmaster3244@tvbnn
Line ID : @976yeyzh

LINE OA Link :
https://lin.ee/Vd7gacO

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

ลิงค์ของเว็บนี้

+
webmaster3244@tvbnn email phone chat

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี พล.อ.ต.สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลรามอินทรา
เลขที่บัญชี 0263215435
สถิติการเข้าชมร้าน
Scan หรือคลิ๊กรูป เพื่อเข้าไลน์กลุ่ม
TV BNN Facebook Page
เชิญท่านคลิ๊กที่รูป
เพื่อแวะชม และกดถูกใจ Page ของเรา