KeyWords 

Digital Disruption :
อินเตอร์เน็ต และการอุบัติขึ้นของ โควิต ทำให้ ธุรกิจ หลายๆธุรกิจ ที่เคยทำแบบ Offline ต้องล้มหายตายจากไป สาเหตุ เพรา การดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถ เดินทาง ไปมาหาสู่ พบปะพูดคุย เจรจาการค้าแบบ Face To Face ได้ดังแต่ก่อน ต้องอาศัย การติดต่อสื่อสารผ่าทางระบบ ออนไลน์  
Crypto Curency : ประโยชน์ของ Cryptocurrency ที่เห็นๆ ก็คือใช้ในการโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว สามารถโอนเงินข้ามประเทศได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม กระแสของสกุลเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้ารูปแบบใหม่ซึ่งกำลังมาแรงในยุคดิจิทัลนี้ หลังจากมีกระแสความต้องการ Cryptocurrency เกิดขึ้นและมีมูลค่าเป็นของตัวเอง จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจำนวนหนึ่งที่นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ 

Metaverse เป็นคำสรุปนิยามของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาไปสู่โลกเสมือนจริง โดยผสานสภาพแวดล้อม ประสบการณ์เสมือนจริง และวัตถุต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว เปรียบเหมือนการดึงโลกทั้งใบจากในหน้าจอสี่เหลี่ยมมาเป็นโลกในอีกใบหนึ่ง ผู้ใช้สามารถเลือก Avatar เป็นสื่อกลางแทนตัวตนในโลกเสมือนจริง ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งพูดคุย พบปะ ท่องเที่ยว ความบันเทิงและอื่นๆ ซึ่งการเชื่อมโยงเข้าสู่โลกเสมือนนั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอยู่ 2 ชนิด คือ

  • Augmented Reality หรือ AR เป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสภาพแวดล้อมจริงเข้าด้วยกันทำให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่จริงบนโลกเสมือนจริงได้
  • Virtual Reality หรือ VR ที่เป็นการจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา โดยมีอุปกรณ์ แว่น VR หรือ Headset VR เป็นตัวกลางที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับรู้ถึงการมองเห็นและเสียงในโลกเสมือนจริง

 " DIGITAL BIOSPHERE "

ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่สื่อสารกันบน Vision ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า " Digital Disruption " มันคือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไป เช่นการมี  Youtube / Smart TV / AR-VR/ Shoppee / Amazon/  ว่าง่ายๆคือ มันมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในช่วงยุค  2010 - 2020 

แนวความคิดในการทำธุรกิจ ของบริษัท คือการสร้าง ธุรกิจบน Super Platform โดยใช้ชื่อ ว่า Digital Biosphere

คำว่า Biosphere แปลว่า "ส่วนของพื้นผิว และบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่" พอเติมคำว่า Digital เข้าไป มันก็คือ โลกดิจิทัลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  มันไม่ใช่แค่ IOT หรือ VOIP  หรือการเงินดิจิทัล   แต่มันคือการร่วมวิถีของการมีชีวิตของมนุษย์ ผู้ที่มองเห็นอนาคต เพื่อที่จะเข้าไปสัมผัสกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อดำรงชีพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การเงิน เกมส์ สังคม ความบรรเทิง อาหาร สุขภาพ สื่อสาร ขนส่ง งานศิลปะ อสังหาริมทรัพย์  ฯลฯ เหมือนการสร้างโลกอีกใบที่ผู้คนสามารถดำรงชีพได้ ผนวกกับโลกความจริง และยังสามารถกระจายการต่อยอดรูปแบบของธุรกิจ ไปได้อีกหลากหลาย โดยบูรณาการ  การทำธุรกิจ รูปแบบต่างๆไว้ด้วยกัน บน Platform เดียวกัน ดังนี้ 

1  E - Commerce Platform  เริ่มต้น เป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์ ที่ขายสินค้า เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม  โดยผ่านทางช่องทาง เว็บ e - Commerce  ชื่อ www.selectiontoyou.com  แลใช้ระบบ Live Commerce ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook Line TikTok เป็นต้น 


แต่ปัจจุบัน กระแสการไลฟ์สด ได้เเปลี่ยนความนิยม มาไลฟ์สดใน แพล็ตฟอร์ม  TikTok เป็นอันดับหนึ่ง 

2 Outsource  เป็นการเชื่อมโยง พันธมิตรธุรกิจ อื่นๆ เข้ามาใน  Super Platform เพื่อให้เกิดการแชร์ สมาชิก ผู้ใช้งาน และลูกค้า ร่วมกัน เป็นสังคม ที่ใหญ่ขึ้น เช่น การเชื่อมโยงกับธุรกิจโรงพยาบาล (เช่น โรงวพยาบาลกรุงเทพ ในกลุ่ม ประสาททองโอสถ), สายการบิน เช่น บางกอกแอร์เวย์ ,โรงแรม เช่น โรงแรม Centara , ผู้ผลิตสินค้า เช่น นมตรามะลิ , ผู้ผลิตเกมส์ ที่มีชื่อเสียง ระดับโลก อย่าง บริษัท HotPlay  ซึ่งในอนาคต อาจจะมีธุรกิจ ขายอาหาร หรือ Fit ness ฯลฯ 

3 Task Marketing  เป็นการทำการตลาด รูปแบบใหม่ ที่กำหนด Task หรืองานให้ บุคคลทั่วไป , สมาชิก ,ตัวแทนจำหน่าย  และลูกค้า มีส่วนร่วม ในการทำการตลาด  การโฆษณา โดยการสร้างตัวตน เพื่อโฆษณา สินค้า ผ่านทาง สื่อ Social ของแต่ละคน เช่น Facebook , Line , Tiktok , Instragram ฯลฯ  และได้รับผลตอบแทน เป็นเงิน , เหรียญ , สิ่งของ ทำให้ สามารถดึงผู้คนเข้ามาเป็นสมาชิก และสร้างรายได้จากการทำโฆษณา สินค้าและบริการใน ระบบ E - Commerce และสามารถนำรายได้ กลับมาซื้อสินค้า ไปใช้ หรือไปจำหน่ายได้อีก เกิดการหมุนเวียน ของ เงิน และเหรียญ ในระบบ  Eco System ลองนึกถึงภาพ ถ้ามีสมาชิก 1,000,000 คน ทำ Task โฆษณา  สินค้า ตัวเดียวกัน พร้อมๆกัน สู่โลกโซเชียล แล้วทุกคน ได้รับค่าโฆษณา ส่วนร้านค้าในระบบ e - Commerce ก็ได้ขายของมากขึ้น ทุกคนในระบบ ได้ประโยชน์ จากการมารวมตัวกัน ในระบบ Eco system 
 


หมายเหตุ: มูลค่า ราคา ของกุญแจ อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลง แตกต่างไปจากในรูป 

4 Crypto Currency  เป็นการนำเอาระบบ   Crypto Curency  หรือเหรียญ ดิจิตอล มาใช้ในระบบ e - Commerce เช่น เหรียญ Jaya Coin ฯลฯ โดยที่แต่เดิม เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านระบบ ร้านค้า ทั้ง Offline หรือ Online ลูกค้าอาจจะจ่ายเงินสด จ่ายผ่านเช็ค จ่ายโดยการโอนเงิน หรือตัดผ่านบัตรเครดิต ทุกวิธี ล้วนมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรรมเนียม และ มีข้อจำกัดในเรื่อง สกุลเงิน ที่ใช้ในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศ มีค่า แตกต่างกัน และใช้ซื้อสินค้าได้เฉพาะในประเทศนั้นๆ แต่หากร้านค้า รับชำระค่าสินค้าด้วย เหรียญ Crypto สินค้านั้น ก็จะสามารถซื้อขาย ด้วยเหรียญ Crypto currency กับลูกค้า จากประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก สามารถซื้อขาย  แลกเปลี่ยน (Exchange) เหรียญ คล้ายกับการซื้อขายหุ้น สามารถนำเหรียญไปซื้อ ไอเท็ม ในเกมส์ เพื่อนำไปขาย บนระบบ e-Commerce ให้กับ Gamer ได้ทั่วโลก สามารถนำเหรียญไปซื้อ  สินทรัพย์ ดิจิตอล NFT ได้ อยากรู้และเข้าใจ เรื่องเหรียญ Crypto Currenccy  , NFT ให้มากกว่านี้ ท่านจะได้พบ และเข้าใจ กระบวนการได้มา วิธีการใช้ และ การซื้อขาย ของจริง ได้ โดยการลงทุน ซื้อสินค้า  เพื่อสุขภาพ และความงาม จากร้าน ของเรา ด้วยราคา เพียงชุดละ 1,690 บาท เพื่อการเรียนรู้  เรื่องราว ของ ระบบ e -  Commerce , เหรียญ Jaya Coin , Games , NFT  


 

เหรียญใหม่ต้อนรับปีเสือ 2022 JAYA COIN ของดร.ปิยสุนีย์ ทายาทรุ่นที่ 3 ตระกูล “ปราสาททอง'โอสถ”

เป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง เมื่อทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “ปราสาททองโอสถ” ประกาศทำเหรียญ JAYA COIN เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ของไทย โดยการใช้เทคโนโลยี Block Chain เข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ E-commerce Platform, NFT และ Business partners อื่นๆ จากหลากหลายภาคธุรกิจ เข้าด้วยกัน โดยเป็นการรวมตัวของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะทำให้รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ

ดร.ปิยสุนีย์ ปราสาททองโอสถ ชัยปาณี กล่าวว่า ปัจจุบันมีคริปโตเคอร์เรนซี อยู่ประมาณ 12,000 กว่าสกุล ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 95% ไม่สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้ แต่มีไว้เพื่อเทรดและลงทุน โดยเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจทัลนั้น จะมีมูลค่าที่แท้จริงก็ต่อเมื่อมีประโยชน์ต่อสังคมหรือตอบโจทย์อะไรบางอย่างต่อผู้บริโภค สินทรัพย์นั้นจึงจะประสบความสำเร็จในระยะยาว และนำมาใช้จ่ายได้จริงในชีวิตประจำวันได้เหมือน ทองคำ

โดยนายนพวินทร์ กิตติรัฐไพศาล CEO กล่าวว่า บริษัทสยามซีเล็คชั่น จำกัด จะเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำเอา E-Commerce Platform มาใช้ Blockchain และ Smart Contract โดยสามารถถ่ายโอนรายได้จาก E-Commerce เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล NFT เพื่อสร้างช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้คนจำนวนมากบนแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี Blockchain ได้ โดยเรียกโมเดลนี้ว่า “Digital Biosphere” ซึ่งเป็นโมเดลที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายในหลากหลายธุรกิจทั่วโลกให้เป็น Community ขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสามารถสร้างรายได้และประโยชน์ให้กับผู้คนมหาศาลผ่าน “JAYA COIN”

ขณะนี้แม้ JAYA COIN ยังไม่ได้เข้ากระดานเทรด แต่บริษัทได้ทำการเปิดทดลองใช้ในระบบ E-Commerce แล้วได้การตอบรับอย่างล้นหลามจากสมาชิก ซึ่งขณะนี้ก็มีบริษัท Exchange หลายแห่งก็ให้ความสนใจ และยินดีสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าเทรดในกระดานปีนี้อย่างแน่นอน

"ซีเลคชั่น" จับมือ "ฮอตเพลย์" ลงนามร่วมธุรกิจ 'อิน เกม แอดเวอไทซิ่ง' เติมเต็มรายได้ผ่าน 'อีโคซิสเต็มส์'

ดร.ปิยสุนีย์ ปราสาททองโอสถ ชัยปาณี ประธานกรรมการบริหาร และคุณนพวินทร์ กิตติรัตน์ไพศาล ซีอีโอ อี-คอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม “ซีเลคชั่น”จัดงานแถลงข่าวบันทึกข้อตกลง การเซ็นต์สัญญาร่วมดำเนินธุรกิจระหว่าง บริษัท สยาม ซีเล็คชั่น จํากัด กับ บริษัท ฮอตเพลย์ ผู้ผลิตเกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่จดทะเบียนอยู่ใน Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา นำทัพมาโดยคุณ นิธินันท์ บุญวัฒนพิศุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทฮอตเพลย์นั้น เป็นผู้บุกเบิกการตลาดในรูปแบบใหม่โดยใช้เกมเป็นสื่อกลาง เชื่อมต่อแบรนด์สตูดิโอเกมและกลุ่มผู้เล่นด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาผ่านเกม หรือเรียกว่า อิน เกม แอดเวอไทซิ่ง

สำหรับการจับมือพาร์ทเนอร์ร่วมดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ ได้ตอกย้ำแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจที่ล้ำสมัยของ ซีเลคชั่น โดยมีการเปิดตัวเกม เอ็นเอฟที ที่จะนํามาเชื่อมต่อกับ ซีเลคชั่น อี-คอมเมิร์ช แพลตฟอร์ม เพื่อจะเติมเต็มอีโคซิสเต็มส์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย และพื้นที่ใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่บุคคลทุกระดับอย่างยั่งยืน

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางความสนใจของกลุ่มนักลงทุน ผู้ค้าออนไลน์ ผู้ค้าปลีก ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ถนนเลียบทางด่วนอาจณรงค์รามอินทรา

ขอเชิญทุกท่านมาร่วม ธุรกิจ กับเรา เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ โดย คลิ๊กที่ลิงก์ สมัครลงทะเบียน /สมัครสมาชิก ฟรี ที่ ผู้แนะนำ ส่งมาให้ท่าน  หลังจากนั้น เข้าไปยืนยันตัวตน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูขั้นตอนการสมัครสมาชิก แล้ว ลงมือทำ Task เพื่อสร้างรายได้ เข้า ทุกวัน คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการทำ Task 

หากท่านประสงค์ จะทำธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้า ของ Selection ท่านเพียงสั่งซื้อสินค้า ชุด Upgrade เป็น Master หรือตัวแทน ด้วยเงินลงทุน เพียง 1,690 บาท ก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจในตำแหน่ง Master ได้เลย คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูแผนรายได้ ในตำแหน่ง Master และตำแหน่งที่สูงกว่า 

หากท่านสนใจ ต้องการสมัครสมาชิก แบบ Common (สมัครฟรี) เพื่อซื้อสินค้า ได้ส่วนลด 15%-25% และ หารายได้ จากการทำ Task ทุกวัน (ถ่ายรูป หรือวิดีโอ ตัวเอง คู่กับสินค้า ลงใน Tiktok, Facebook , Instragram ฯลฯ )เสร็จแล้ว รับ กุญแจ เพื่อนำไปซื้อขาย เปลี่ยนเป็นเงิน 

หรือหากท่านต้องการสมัครสมาชิก แบบ เป็นตัวแทนจำหน่าย  เริ่มต้น ด้วยการ สมัครสมาชิกแบบ Common  แล้วซื้อ สินค้าชุด Upgrade เป็นตัวแทนระดับ Master ชุดใดชุดหนึ่ง เพียงชุดเดียว ครั้งเดียว เพียง 1,690 บาท   ท่านก็ สามารถ เริ่มต้น สร้างธุรกิจ เงินล้านกับ Selection ได้แล้ว

ท่านสามารถ  Scan ที่รูป QR Code ด้านล่าง และกรอกข้อมูล ใบสมัคร สมาชิก ได้เลย ตามรายละเอียด วิธีการสมัครสมาชิก  สมัครเสร็จแล้วกรุณา ติดต่อ ผู้ที่แนะนำท่าน ตาม รายละเอียดช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  แผนธุรกิจ/แผนรายได้  การสั่งซื้อ การทำ Task ฯลฯ เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจต่อไป 

หมายเหตุ : สมาชิกท่านใดมี หีบสมบัติ และกุญแจ ให้เปิดหีบ เพื่อรับเหรียญ ก่อน 15 มิย. นี้ นะครับ

ติดต่อเรา
MLM ID : 33067

สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือ
ตัวแทนจำหน่าย
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ สุรชัย ศรีวิโรจน์
Line ID : @857jodre


LINE OA Link :
https://lin.ee/KelF61t

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

URL ของร้านนี้

Hightlightคลิ๊กที่รูปข้างบนเพื่อ  เข้าห้อง Zoom
Meeting ID: 3674314292

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าห้องประชุม

Promotion ชุดสมัครสมาชิก
ติดต่อเราทาง Line OA

ติดต่อเรา

MLM ID : 33067
Dealer ID : 5938 (ผู้ดูแลร้านค้า)
สนใจสมัครเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ สุรชัย ศรีวิโรจน์
Line ID : @857jodre

LINE OA Link :
https://lin.ee/KelF61t

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

ลิงค์ของเว็บนี้

+
สุรชัย ศรีวิโรจน์ email phone chat

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี พล.อ.ต. สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา รามอินทรา กม. 2
เลขที่บัญชี 0650244583
สถิติการเข้าชมร้าน
Selection Page
ติดตาม พัสดุ Kerry
คลิ๊กที่รูปแล้วป้อนรหัส Tracking No.